E-mail: starosta@obecdrazovce.sk | Tel.: 045 55 96 131

Obec Drážovce

ZverejnenéNázovČísloZmluvná stranaIČO
19.12.2014Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
13.10.2014Zmluva o dieloAndrej Balog45947074
28.5.2014Zmluva o zriadení záložného práva222 949_2014Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.00682420
28.5.2014Úverova Zmluva222949_2014Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.00682420
28.5.2014Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke222 949_2014Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.00682420
04.4.2014Zmluva o bežnom účteSlovenská záručná a rozvojová banka, a.s.00682420
HORE