E-mail: starosta@obecdrazovce.sk | Tel.: 045 55 96 131

Demografia

Počet obyvateľov k 31.12.2009 spolu: 121
- muži: 65
- ženy: 56
Predproduktívny vek (0-14) spolu: 22
Produktívny vek (15-54) ženy: 35
Produktívny vek (15-59) muži: 42
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu: 22
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu: 4
- Muži: 3
- Ženy: 1

HORE