E-mail: starosta@obecdrazovce.sk | Tel.: 045 55 96 131

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

Predajňa potravinárskeho tovaru
Futbalové ihrisko
Verejný vodovod
Komunálny odpad
Zneškodňovaný komunálny odpad
HORE