E-mail: starosta@obecdrazovce.sk | Tel.: 045 55 96 131

VÝZVA - Drážovská Treťovršská lesná spoločnosť – PS Drážovce, vyzýva záujemcov, ktorí si chcú prenajať lesné pozemky...

Drážovská Treťovršská lesná spoločnosť – PS Drážovce, vyzýva záujemcov, ktorí si chcú prenajať lesné pozemky v k.ú. Drážovce o výmere  67,9595 ha aby poslali cenové ponuky a návrh nájomnej zmluvy do 15.10.2020 na adresu:

Obec Drážovce

Drážovce 43

962 68

Prípadne e-mail:

starosta@obecdrazovce.sk

obecdrazovce@zoznam.sk

HORE